Giới thiệu

Lịch sử văn hóa dân tộc Thái là một website cộng đồng hoạt động phi lợi nhuận.
Chúng tôi cố gắng xây dựng một thư viện online (thu thập tài liệu và chia sẻ) để cộng đồng có thể tìm hiểu về lịch sử văn hóa Thái. Qua đó nâng cao lòng tự tôn và ý thức bảo vệ di sản dân tộc. Tạo tiền đề phát huy những di sản của cha ông trong thời đại mới. Đồng thời làm giàu thêm cho văn hóa dân tộc Thái nói riêng và đóng góp cho sự phát triển văn hóa Việt Nam nói chung với 54 dân tộc anh em thêm đậm đà và phát triển.
Ban biên tập rất mong nhận được sự góp ý của quý vị để chúng tôi có thể thực hiện tốt hơn những mục tiêu trong tương lai.

Bạn có thể tham gia viết bài đóng góp cho website theo 2 cách.
+ Thứ nhất, gửi bài qua email. Biên tập viên của chúng tôi có trách nhiệm đăng bài viết đó lên website.
+ Thứ hai, trở thành thành viên ban biên tập, viết bài trực tiếp thông qua trang quản trị của website. Hãy liên hệ qua email hoặc số điện thoại cho chúng tôi để đăng ký.

Lưu ý: Bài viết của bạn cần phải cung cấp thông tin về tác giả (nếu là bài chia sẻ một bài viết của cá nhân khác), cần dẫn nguồn cụ thể và chân thực, nội dung không mang tính tuyên truyền, đả kích, cổ vũ chính trị, tôn giáo, chủng tộc,…

Website có sử dụng các tư liệu:

1. Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên), Cầm Trọng, Khà Văn Tiến, Tòng Kim Ân (biên tập),Tư liệu về văn hóa và xã hội dân tộc Thái, NXB Khoa học Xã hội, 1977.
2. Quam Tô Mương (Mường Muổi – Mường La – Mường Mụa), bản chép tay của Nguyễn Văn Hòa.
3.Văn hóa và Lịch sử người Thái ở Việt Nam, Chương trình Thái học Việt Nam – Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và giao lưu văn hóa (Đại học Quốc gia Hà Nội). NXB Văn hóa Dân tộc,1988.
4. Bản Quam Tô Mương – Sơn La của Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi – Mạng lưới bảo tồn và phát triển tri thức bản địa các dân tộc việt Nam – 2010
5.Sách Văn hóa tộc người Thái, NXB QĐND năm 2016 (Cầm Trọng – Chu Thái Sơn – Chủ biên)
6. Những videos bài hát trên Youtube (link trực tiếp). Và các nguồn khác.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư qtv@lichsuvanhoathai.com hoặc lichsuvanhoathai@gmail.com

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.