Bài 3 – Học âm a, ua, o, may khít | Học chữ Thái Việt Nam

Chào mừng các bạn đến với Bài 3 – Học chữ Thái VN, bài này sẽ giúp các bạn làm quen với chữ Thái. Sau này sẽ có những bài học chuyên sâu hơn, do vậy, mong các bạn ghi chép lại bài học hôm nay.

Học chữ Thái Việt Nam với HCT v1.0

1. Ôn tập phụ âm

đọc là: bò đọc là: ngŏ
đọc là: nŏ đọc là: hŏ
đọc là: nò đọc là: pò

2. Học nguyên âm

STTMayTên gọiTương ứng
1May ca (ꪼꪢ ꪀꪱ)a
2May cua (ꪼꪢ ꪀꪺ)ua
3May o (ꪼꪢ ꪮꪷ)o
4 .ꪷMay khít (ꪼꪢ ꪄꪲꪒ)o*

3. Ghép từ, đánh vần

(1) ꪚꪱꪙ: ca-bo-nõ lỏ ban [hoa ban]

ꪚꪱꪙ


(2) ꪉꪺ: cua-ngõ lỏ ngũa [con bò]

ꪉꪺ


(3) ꪭ꫁ꪮꪙ: o-nõ-hõ lỏ họn [nóng]

ꪭ꫁ꪮꪙ


(4) ꪭꪷ꫁: khít-hõ lỏ họ [họ, họ hàng], (từ đồng nghĩa: ꪎꪲ꪿ꪉ /xính/)

ꪭꪷ꫁


May khít dùng khi nào?
May khít dùng cho các từ chỉ có phụ âm và nguyên âm o như:
ꪭꪷ (ho) , ꪜꪷ (pò), ꪨꪷ (lò).
Dùng nguyên âm ꪮ khi nào?
Nguyên âm ꪮ dùng cho những từ chỉ có một nguyên âm o trước phụ âm cuối, ví dụ: ꪔ꪿ꪮꪙ (tón), ꪁꪮꪙ (con), ꪨ꫁ꪮꪙ (lỏn).

4. Bài tập

Viết các từ tiếng Thái sau bằng chữ Thái?

Từ tiếng Thái Ý nghĩa
Đầy đủ
Bùa (Hoa) sen

5. Các vần mang âm a và o

Xem danh sách các vần mang âm a và o tại bài 4 TẠI ĐÂY.

Ngoài seri những bài học các bạn truy cập bài tổng hợp TẠI ĐÂY để tham khảo thêm.
Mọi ý kiến xin gửi về email, hoặc Fanpage của HCT.

Cùng thảo luận học chữ Thái trên Cộng đồng học chữ Thái Việt Nam 

Học chữ Thái Việt Nam với HCT – v1.0

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.