Bài 4 – Phụ âm cuối chữ Thái | Học chữ Thái Việt Nam

Âm cuối có vị trí cuối cùng của âm tiết, nó có chức năng kết thúc một âm tiết, một vần. Bài này sẽ cung cấp cho các bạn các phụ âm được sử dụng làm âm cuối (phụ âm cuối) trong chữ Thái để các bạn có thể sử dụng đúng phụ âm cuối để ghép vần chữ Thái. 

Học chữ Thái Việt Nam với HCT – v1.0

1. Bảng phụ âm cuối chữ Thái

Chữ Thái sử dụng 8 phụ âm cuối sau đâu:
Phụ âm cuốiPhiên âmT.ư chữ ViệtVí dụ
[p]pꪶꪔꪚ [tốp], ꪋꪱꪚ [chạp]
[k]c, ch, kꪠꪰꪀ [phắc], ꪕꪱꪀ [tạk], ꪵꪄ꪿ꪀ [khách]
[i]iꪨꪱꪥ [lài], ꪄ꫁ꪮꪥ [khỏi]
[t]tꪔꪱꪒ [tát], ꪫꪸꪒ [việt]
[m]mꪎꪱꪣ [xàm], ꪎꪺꪙ [xuần]
[n]nꪙꪮꪙ [non], ꪹꪜꪸꪙ [pền]
[ŋ]ngꪎꪴꪉ [xùng], ꪝꪸꪉ [piêng], ꪵꪖꪉ [thành]
[u] [ɔ]
u, oꪬ꫁ꪱꪫ [hảo], ꪵꪄ꫁ꪫ [khẻo], ꪜꪸꪫ [piều],

2. Giải thích

2.1 Phụ âm cuối [ꪀ]

Đóng vai trò như phụ âm cuối c, ch, k trong tiếng Việt. Khi có phụ âm cuối này ở mỗi từ sẽ mang âm tắc nếu không có mai xiêng, sẽ mang thanh sắc nếu có mai siêng sắc (phụ âm đầu là tổ thấp), sẽ mang thanh nặng nếu có mai xiêng xong (phụ âm đầu là tổ cao), xem lại các ví dụ ở mục Thanh điệu. Phụ âm cuối [ꪀ] đóng vai trò như phụ âm cuối ch (trong tiếng Việt) khi trước nó là may ke [ꪵ..].

2.2 Phụ âm cuối [ꪥ]

Đóng vai trò như bán âm cuối i (trong tiếng Việt) nếu như trước nó là một ‘may’ khác may đứng sau phụ âm đầu, nếu nguyên âm đứng trước là 1 may không đứng sau phụ âm đầu (đứng trước, trên, dưới) mà trong từ đó có bán âm  [ꪫ] thì phụ âm cuối  [ꪥ] chỉ đóng vai trò như một phụ âm câm (chức năng này chỉ dùng nhằm xác định bán âm  [ꪫ] không phải là âm cuối mà thôi – khi đọc sẽ không phát âm phụ âm cuối [ꪥ] này).

ví dụ: ꪁꪫꪲ꪿ꪥ = quý.

2.4 Phụ âm cuối [ꪒ]

Đóng vai trò như âm cuối t (trong tiếng Việt) mặc dù nó mang âm đ khi đứng vai trò phụ âm đầu, điều này tương tự tiếng Anh.

2.4 Phụ âm cuối [ꪉ]

bình thường đóng vai trò như phụ âm cuối ng, nhưng nếu trước nó là may ki, ke, kê thì đóng vai trò như phụ âm cuối nh.

ví dụ: ꪔꪲ꪿ꪉ [tính], ꪵꪀꪉ [cành], ꪹꪭꪸ꪿ꪉ [hênh];

2.5 Phụ âm cuối [ꪫ]

Đóng vai trò là o nếu trước nó là may ke, may ca, đóng vai trò là u nếu trước nó là các may còn lại, xem ví dụ ở bảng phụ âm cuối. Hay đúng hơn là nó đóng vai trò như bán âm cuối o/u trong tiếng Việt.

Phụ âm cuối [ꪣ], [ꪙ] hoàn toàn sử dụng như phụ âm cuối m, n trong tiếng Việt.

Lưu ý, khái niệm nguyên âm (may) đứng trước hay đứng sau không có nghĩa chỉ vị trí của nguyên âm, mà là để nói về thứ tự phát âm của các nguyên âm đó, vì trong chữ Thái các nguyên âm có thể đứng trước, trên, sau, dưới phụ âm đầu.

3. Ghép vần mang âm a và o

(Hộp tìm kiếm không hỗ trợ dấu thanh điệu Tiếng Việt, dấu 2 chấm [..] biểu thị vị trí của phụ âm đầu) 

a
[..ꪱ]
oa
[..ꪫꪱ]
ua (uân, uôn)
[..ꪺ]
o
[..ꪮ]
ap
[..ꪱꪚ]
ꪮap
[..ꪫꪱꪚ]
uôp
[..ꪺꪚ]
op
[..ꪮꪚ]
ac, ak
[..ꪱꪀ]
oac, oak
[..ꪫꪱꪀ]
uak, uôc
[..ꪺꪀ]
oc, ok
[..ꪮꪀ]
ai
[..ꪱꪥ]
oai
[..ꪫꪱꪥ]
uôi
[..ꪺꪥ]
oi
[..ꪮꪥ]
at
[..ꪱꪒ]
oat
[..ꪫꪱꪒ]
uât, uôt
[..ꪺꪒ]
ot
[..ꪮꪒ]
an
[..ꪱꪙ]
oan
[..ꪱꪙ]
uôn, uân
[..ꪺꪙ]
on
[..ꪮꪙ]
ang
[..ꪱꪉ]
oang, uang
[..ꪫꪱꪉ]
uâm, uôm
[..ꪺꪣ]
om
[..ꪮꪣ]
am
[..ꪱꪣ]
oam, uam
[..ꪫꪱꪣ]
uâng, uông
[..ꪺꪉ]
ong
[..ꪮꪉ]
ao
[..ꪱꪫ]
au
[ꪹ..ꪱ]

Ngoài seri những bài học các bạn truy cập bài tổng hợp TẠI ĐÂY để tham khảo thêm.
Mọi ý kiến xin gửi về email, hoặc Fanpage của HCT.

Cùng thảo luận học chữ Thái trên Cộng đồng học chữ Thái Việt Nam 

Học chữ Thái Việt Nam với HCT – v1.0

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.