Luật mường

Người Thái chúng ta có bản có mường, có Tạo có dân. Trong lịch sử chế độ đó đã tồn tại cả ngàn năm. Trong khi các thiết chế của các triều đình phong kiến không được thực thi trên các bản mường thì bản mường Thái ắt hẳn phải có một luật lệ cụ thể thì xã hỗi mới ổn định.
Chúng tôi xin giới thiệu loạt bài Luật mường được dẫn từ cuốn Tư liệu về lịch sử và xã hội dân tộc Thái do nhà xuất bản Khoa học và xã hội phát hành năm 1977. Trong tài liệu này, luật mường có một điều Luật lệ định ra với từng loại người và 17 điều luật cụ thể để quản lý các vấn đề xã hội trong mường.
Điều I: Luật về tranh chấp ruộng
Điều II: Luật dựng vợ gả chồng
Điều III: Luật để tang chồng
Điều IV: Luật bỏ vợ, bỏ chồng
Điều V: Luật vợ chồng cùng bỏ nhau
Điều 6: Luật kin xụt phủ tài
Điều VII: Luật trâu đánh nhau chết
Điều VIII: Luật dân chạy sang mường khác
Điều IX: Luật giết người không được lệnh của tạo chu
Điều X: Luật đối với người ăn cắp
Điều XI: Luật đối với người đánh người
Điều XII: Luật đối với người chửi cay nghiệt
Điều XIII: Luật về trộm yêu, tức hủ hóa, loạn luân.
Điều XIV: Luật săn sóc vợ chồng khi đau ốm
Điều XV: Luật nuôi con nuôi
Điều XVI: Luật về tạo lấy vợ
Điều XVII: Luật về tạo phải vạ

Comments

comments