HUYỀN THOẠI MƯỜNG THEN | Phần II – Mường Đàn Ông và Mường Đàn Bà

Các nội dung chính1 MƯỜNG ĐÀN ÔNG2 MƯỜNG ĐÀN BÀ3 CHIẾN TRANH GIỚI Thuở ấy, Then bắt đàn ông, đàn bà sống biệt lập và dần dà tạo lập thành … Đọc tiếp HUYỀN THOẠI MƯỜNG THEN | Phần II – Mường Đàn Ông và Mường Đàn Bà