Những đặc trưng cơ bản của người Thái Việt Nam

Tình cảm của những người đồng tộc được thể hiện rõ rệt. Nó được biểu hiện trong các tập tục, sinh hoạt gắn bó của người trong bản, trong mường. Về tâm lý này có thể thấy rõ trong đoạn ca dao: “Tuy ở khác bản, nhưng chung mường Ở khác phương nhưng chung vùng Ở mỗi người một khe suối, nhưng có chung một vận mệnh” Read more

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA DÂN TỘC TÀY – THÁI CỔ VÀO SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN MINH ĐÔNG SƠN

Sự có mặt của người Tày Thái cổ trong lớp cư dân Phùng Nguyên- Đông Sơn là một thực tế lịch sử. Dó đó, quan hệ giữa họ và các nhóm cư dân khác ở thời kì này đã tạo nên một công đồng cư dân thống nhất mà người Tày Thái cổ là một thành viên quan trọng. Chính họ đã đóng góp một phần quan trọng cho sự hình thành và phát triển của văn minh lưu vực sông Hồng mà người Tày Thái cổ gọi là "nặm tạo" (sông quay lại). Read more

Vương quốc ĐẠI LÝ – 316 Năm Từ Khi Kiến Quốc Tới Ngày Bại Vong

Vương quốc Đại Lý là sự kế tiếp của quốc gia Nam Chiếu, là một quốc gia đã suy tàn từ năm 902. Có ba triều đại kế tiếp nhau là Đại Trường Hòa, Đại Thiên Hưng (Hưng Nguyên) và Đại Nghĩa Ninh đã tồn tại sau khi Nam Chiếu bị suy vong cho đến khi Đoàn Tư Bình chiếm được quyền hành năm 937 và thiết lập ra vương quốc Đại Lý. Read more

Khun Lú Nàng Ủa

Nguồn video: https://youtu.be/Cq0pUoVmyFo Lời bài hát: ꪭꪱ ꪶꪯꪥ… ꪙꪱꪉ ꪮ꫁ꪺ ꪋ꪿ꪽ ꪅ꫁ꪽ ꪵꪔ꪿ ꪹꪣ ꪩꪱꪉ ꪄꪴꪙ ꪩꪴ ꪎ꪿ꪱꪉ ꪻꪎ ꪵꪔ꪿ ꪜꪱꪉ ꪹꪋ꫁ꪱ ꪣꪰꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁... Read more