ꪛꪱꪥ ꪄꪾꪚ: ꪭꪰꪀ ꪵꪝꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪕ | Lời bài hát: Hặc Peng Bản Mương Tay

ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪼꪕ, ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪜ꫁ꪽ ꪶꪕꪣ ꪜꪲ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ, ꪹꪣ ꪼꪭ꪿ ꪀꪲꪙ ꪘꪷ꪿, ꪶꪩꪉ ꪬ꫁ꪺꪥ ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪭ꫁ꪱꪙ, ꪣꪲ ꪕꪱꪉ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ ꪕꪱꪉ ꪋꪱꪙ ꪹꪯꪸꪣ ꪜ꪿ꪽ ꪠ꫁ꪱꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪎ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪡꪱ, ꪮ꫁ꪱꪥ ꪼꪜ ꪙꪱ ꪎ꪿ꪱꪫ ꪜꪱ ꪶꪊ꪿ꪀ ꪤꪸ꪿ꪙ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪩꪴꪀ Read more