DU NGOẠN MƯỜNG TRỜI – ĐƯỜNG VỀ XỨ THEN (BÀI 1)

Đi qua được đá nhai, hồn, vía sẽ đến được chỗ của các nàng Năm, Tháng. Hai bà nàng này quản lý thời gian từng ngày, tháng, năm cho trần gian và trên Mường Trời. Theo đường đi lên hai quả núi Khau Côm và Khau Kiên liền trời. Tới đó sẽ nghe thấy tiếng nước thác đổ ầm ầm dưới dòng Nặm Ta Khái (sông Ngân Hà[?]). Nặm Ta Khái là con sông có nước to, sóng dữ, vía hoặc hồn người dù có tài giỏi đến đây cũng không cách nào đi qua. Read more

Những đặc trưng cơ bản của người Thái Việt Nam

Tình cảm của những người đồng tộc được thể hiện rõ rệt. Nó được biểu hiện trong các tập tục, sinh hoạt gắn bó của người trong bản, trong mường. Về tâm lý này có thể thấy rõ trong đoạn ca dao: “Tuy ở khác bản, nhưng chung mường Ở khác phương nhưng chung vùng Ở mỗi người một khe suối, nhưng có chung một vận mệnh” Read more