DU NGOẠN MƯỜNG TRỜI – ĐƯỜNG VỀ XỨ THEN (BÀI 1)

Đi qua được đá nhai, hồn, vía sẽ đến được chỗ của các nàng Năm, Tháng. Hai bà nàng này quản lý thời gian từng ngày, tháng, năm cho trần gian và trên Mường Trời. Theo đường đi lên hai quả núi Khau Côm và Khau Kiên liền trời. Tới đó sẽ nghe thấy tiếng nước thác đổ ầm ầm dưới dòng Nặm Ta Khái (sông Ngân Hà[?]). Nặm Ta Khái là con sông có nước to, sóng dữ, vía hoặc hồn người dù có tài giỏi đến đây cũng không cách nào đi qua. Read more

QUAN NIỆM VỀ VÍA CON NGƯỜI CỦA DÂN TỘC THÁI Ở TÂY BẮC VIỆT NAM

Người Thái quan niệm rằng từ khi lọt lòng sinh ra thành người đều có thể xác và phần vía. Thể xác là thân hình một con người trọn vẹn, vía là thành phần của các bộ phận sống trong cơ thể con người. Các bộ phận ấy biết hoạt động tinh xảo theo chức năng nhờ các bộ vía trọn vẹn của các bộ phận hợp thành. Thân thể con người nếu không có bộ vía thì chỉ là một khối thịt. Người ta cũng quan niệm rằng nếu vía của một bộ phận nào đó buồn chán rời khỏi bộ phận ấy thì bộ phận ấy sẽ đau nhức, thân thể người đó sẽ mệt mỏi, ốm đau. Read more