ꪛꪱꪥ ꪄꪾꪚ: ꪭꪰꪀ ꪵꪝꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪕ | Lời bài hát: Hặc Peng Bản Mương Tay

ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪀ꪿ꪀ:

ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪼꪕ, ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪜ꫁ꪽ ꪶꪕꪣ ꪜꪲ
ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ, ꪹꪣ ꪼꪭ꪿ ꪀꪲꪙ ꪘꪷ꪿, ꪶꪩꪉ ꪬ꫁ꪺꪥ ꪀꪲꪙ ꪜꪱ
ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪭ꫁ꪱꪙ, ꪣꪲ ꪕꪱꪉ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ ꪕꪱꪉ ꪋꪱꪙ
ꪹꪯꪸꪣ ꪜ꪿ꪽ ꪠ꫁ꪱꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪎ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪡꪱ, ꪮ꫁ꪱꪥ ꪼꪜ ꪙꪱ ꪎ꪿ꪱꪫ ꪜꪱ ꪶꪊ꪿ꪀ ꪤꪸ꪿ꪙ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪩꪴꪀ

ꪭꪲꪒ ꪅꪮꪉ ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪎꪸ ꪝꪲ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪯꪷꪥ
ꪹꪎ꫁ ꪀ꫁ꪮꪣ ꪢꪱꪀ ꪵꪜ꪿ꪣ, ꪙꪴ꪿ꪉ ꪋ꪿ꪽ ꪅ꫁ꪽ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪎꪱꪫ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ
ꪹꪎ꫁ ꪼꪕ ꪒꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪘ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪠꪴ꫁ ꪋꪱꪥ
ꪹꪜꪸꪙ ꪻꪝ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ, ꪄꪮꪒ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪵꪣ꪿ ꪝꪱ

ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ ꪋ꪿ꪽ, ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ ꪅ꫁ꪽ
ꪋ꪿ꪱꪉ ꪤꪴ꪿ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪀꪲꪙ, ꪹꪥꪸꪒ ꪫꪸꪀ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪫꪸꪀ ꪹꪣꪉ
ꪭꪲꪒ ꪅꪮꪉ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ ꪋꪲ ꪭꪴ꪿ꪉ ꪋꪲ ꪋ꪿ꪽ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪣꪳ ꪩꪴꪀ ꪨꪱꪙ

[ꪹꪩ꪿ꪱ]
ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪼꪕ, ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪜ꫁ꪽ ꪶꪕꪣ ꪜꪲ
ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ, ꪹꪣ ꪼꪭ꪿ ꪀꪲꪙ ꪘꪷ꪿, ꪶꪩꪉ ꪬ꫁ꪺꪥ ꪀꪲꪙ ꪜꪱ
ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪭ꫁ꪱꪙ, ꪣꪲ ꪕꪱꪉ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ ꪕꪱꪉ ꪋꪱꪙ
ꪹꪯꪸꪣ ꪜ꪿ꪽ ꪠ꫁ꪱꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪎ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪡꪱ, ꪮ꫁ꪱꪥ ꪼꪜ ꪙꪱ ꪎ꪿ꪱꪫ ꪜꪱ ꪶꪊ꪿ꪀ ꪤꪸ꪿ꪙ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪩꪴꪀ

ꪭꪲꪒ ꪅꪮꪉ ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪎꪸ ꪝꪲ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪯꪷꪥ
ꪹꪎ꫁ ꪀ꫁ꪮꪣ ꪢꪱꪀ ꪵꪜ꪿ꪣ, ꪙꪴ꪿ꪉ ꪋ꪿ꪽ ꪅ꫁ꪽ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪎꪱꪫ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ
ꪹꪎ꫁ ꪼꪕ ꪒꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪘ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪠꪴ꫁ ꪋꪱꪥ
ꪹꪜꪸꪙ ꪻꪝ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ, ꪄꪮꪒ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪵꪣ꪿ ꪝꪱ

ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ ꪋ꪿ꪽ, ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ ꪅ꫁ꪽ
ꪋ꪿ꪱꪉ ꪤꪴ꪿ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪀꪲꪙ, ꪹꪥꪸꪒ ꪫꪸꪀ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪫꪸꪀ ꪹꪣꪉ
ꪭꪲꪒ ꪅꪮꪉ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ ꪋꪲ ꪭꪴ꪿ꪉ ꪋꪲ ꪋ꪿ꪽ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪣꪳ ꪩꪴꪀ ꪨꪱꪙ

ꪭꪲꪒ ꪅꪮꪉ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ ꪋꪲ ꪭꪴ꪿ꪉ ꪋꪲ ꪋ꪿ꪽ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪣꪳ ꪩꪴꪀ ꪨꪱꪙ.

ꪡꪰꪉ ꪄꪾꪚ nghe hát

Xem trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rw_6GJjeq68

Tạm dịch:

Nhà em ở bản Thái, ăn cơm nắm quanh năm
Cha mẹ em làm nương làm ruộng, lên nương ăn măng, xuống suối ăn cá
Nhà em là nhà sàn, có bên “quản” bên “chan”
Mẹ dệt vải làm chăn làm đệm, cha đi kiếm cá bới lươn (nuôi con khôn lớn)

Phong tục người Thái ta đừng quên nhé Pi Nọng hỡi
Áo Cỏm và hàng cúc bướm làm nên vẻ đẹp con gái Thái
Áo chàm đen làm con trai Thái thêm rạng ngời
Làm dâu người Thái, búi tóc lên em thành người phụ nữ

Đẹp làm sao những người con Thái
Khéo ăn khéo ở, đảm việc bản việc mường
Văn hoá Thái có được rạng danh hay không là nhờ vào con cháu chúng ta.

Lời bài hát PDF

Hac-Peng-Ban-Muong-Tay-Lyrics

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *