Quãm Phành Mưỡng – ꪁꪫꪱꪣ ꪵꪠꪉ ꪹꪣꪉ

Lò Văn Lả Quam Phanh Mương

Bộ tài liệu Quãm Phành Mưỡng do Nghệ nhân ưu tú Lò Văn Lả cùng nhiều nghệ nhân khác sưu tầm, biên dịch, soạn thảo qua nhiều năm. Tài liệu là 1 trong 3 phần của Bộ Tài liệu tập hợp một số bài cơ bản kể chuyện bản mường từ xưa đến nay, do các tri thức bản địa ghi chép lại bằng chữ Thái cổ. Tập cuốn sách nhằm đáp ứng cho những người mong muốn am hiểu biết về người Thái xưa ở đất Sơn La như thế nào, trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Bộ tài liệu gồm các nội dung:

 • Phành mưỡng luồng Mưỡng Muổi
 • Phành mưỡng luồng – Mưỡng La
 • Tặp xấc Mộng
 • Quãm tặp xấc Hán Mưỡng Sẵm Nừa
 • Quãm tô xấc Hán Mưỡng Sẵm
 • Truyện Pha nha Nhọt Chom Cằm
 • Quãm Phành mưỡng nọi
 • Quãm dệt lam pày Lão
 • Chứ phủ Gia Hưng
 • Quãm tỗ Mưỡng Muổi
 • Quãm Mưỡng Phà
 • Quãm phiã Mưỡng Muổi lằng pàng Thiền Chết
 • Sổ Mưỡng Muổi biền mài vạy
 • Quãm phiã Mưỡng Chiền nợ quý pùa
 • Quãm tỗ tạo phiã Mưỡng Sại
 • Quãm Tỗ toi Lê Lưu tặp sớc Tầy
 • Quãm tỗ tặp xấc Hán Khảu Àn Nàm
 • Phiã tặp sớc Hán Cỡ lường
 • Mưỡng Muổi tặp sớc Hán Cỡ lường
 • Quãm tỗ tặp Hán Cỡ lường
QUAM-PHANH-MUONG-LO-VAN-LA

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.