Truyền thuyết Nàng Han – ꪩꪱꪉ ꪹꪋꪸꪙ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ

I. Bản dịch tiếng Việt

TRUYỀN THUYẾT NÀNG HAN
NỮ TƯỚNG ANH HÙNG CỦA NGƯỜI THÁI

Chuyện truyền thuyết Nàng Han từ thời xưa của dân tộc Thái kể về nữ tướng
anh hùng ,trong lúc bản mường bị giặc ngoại xâm cướp phá,có người phụ nữ trẻ mặc giả trai đến kêu gọi thanh niên trai trẻ đi đánh đuổi giặc ra khỏi bản mường.Truyền thuyết như vậy nên nhiều bản mường người Thái có đền thờ và lễ hội Nàng Han,như địa danh có thật dưới đây.

Đền thờ Nàng Han ở Quỳnh Nhai – Sơn La

Bờ sông Nậm Na ở đầu bản Chiềng Nưa,xã Chăn Nưa,huyện Sìn Hồ,tỉnh Lai Châu có bãi cát mịn tên gọi là Đon Tướng ( bãi cát tướng quân ) phía đầu nguồn có mỏm đá nhô ra bờ sông,nơi đây ngày xưa có đền thờ Nàng Han.Ngày rằm tháng giêng hằng năm lễ hội cúng tế Nàng Han được tổ chức tại đây .

Truyện kể rằng : Ngày xửa ngày xưa bản mường phía Bắc đang sống yên vui thanh bình thì bị giặc ngoại sâm tràn xuống cướp bóc. Bọn giặc hunh ác, đi đến đâu là khói lửa ngút trời,chúng đốt phá nhà cửa,chém giết dân lành,người già trẻ nhỏ cũng không tha,tiếng kêu khóc oán hận thấu tận trời xanh .Các tù trưởng tổ chức quân lính chống cự nhưng thế giặc mạnh không thắng được bọn chúng,các bản mường lần lượt thất thủ rơi vào tay giặc. Trong tình cảnh bản mường ngàn cân treo sợi tóc.

Giếng Nàng Han – Mường So (Phong Thổ – Lai Châu)

Một hôm bỗng xuất hiện một chàng trai trẻ,khôi ngô tuấn tú mặt hồng hào tươi như bông hoa,mặc áo giáp.Không ai biết người từ phương nào đến,cũng không biết họ tên là gì. Chàng trai kêu gọi những thanh niên trai trẻ chưa lập gia đình vào quân lính để chống giặc cứu bản mường.Chàng huấn luyện cho họ biết sử dụng cung nỏ,gươm giáo cũng như cách sung pha trận mạc giáp mặt với quân thù.Tất cả đều bầu chàng trai làm tướng và gọi chàng là anh tướng.
Khi quân lính đã được huấn luyện thành thạo,anh tướng chọn được ngày lành đã tập trung quân lính tại Đon Tướng , anh tướng lệnh cho mổ trâu trắng tế thần trời thần đất,thần núi thần sông và khao quân sĩ cơm thịt no say trước khi ra trận. Rồi anh tướng cưỡi ngựa dẫn đầu đưa quân ra trận đánh giặc,có câu thơ làm chứng :
“ Tắm nước Nàng Han lội chỗ sâu
Đánh giặc Nàng Han dẫn đầu”.(1)
Anh tướng xông vào chém giết bọn giặc như vào chỗ không người,không mũi tên,gươm giáo nào đụng được đến người vị tướng trẻ.Anh tướng cùng quân lính dũng mãnh kéo đến bản nào là bọn giặc thua chạy tan tác.Bọn chúng run rẩy,kêu khóc giẫm đạp lên nhau bỏ chạy về mường chúng ở phương Bắc.
Đánh đuổi bọn giặc ác ra khỏi bản mường,quân lính kéo về trước sự vui mừng chào đón của dân các bản mường.Anh tướng dẫn quân về tập trung ở bãi cát tướng quân,rồi lệnh cho mọi người xuống sông Nậm Na tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị dự liên hoan mừng chiến thắng.Khi đó anh tướng cũng lấm lem bụi đất lẫn máu quân địch,nên đã trèo qua mỏm đá chắn phía đầu nguồn Đon Tướng sang tắm ở vũng có tên gọi là Nghe Van Hung ,nơi này khuất ở Đon Tướng nhìn sang không thấy.Anh tướng tắm rửa sạch sẽ,bỏ lại quần áo,giáp trụ bên bờ sông rồi biến mất cũng đột ngột như lúc anh đến vậy.
Dân chúng và quân lính chờ lâu quá không thấy anh tướng quay về nên đã kéo nhau đi tìm.Người đâu không thấy ,chỉ thấy quần áo,đồ đạc bỏ lại ở bờ sông, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy quần áo lót của tướng quân là đồ của con gái! Xem xét kỹ mọi người mới vỡ lẽ,thì ra anh tướng trẻ tuổi dũng mãnh của họ là người con gái xinh đẹp,mặc giả trai để chiêu mộ binh sĩ và cầm quân đánh giặc(2),họ mới đặt tên cho anh tướng là: Nàng Han.
(Nàng là chỉ người con gái danh giá xinh đẹp. Han là từ chỉ những người gan dạ dũng cảm)

Không tìm thấy người,quần áo thì bỏ lại ở bờ sông nên có người cho là Nàng Han đã lâm nạn ở dưới sông rồi.Có người cho rằng Nàng Han là nàng thuồng luồng(3) lên giúp dẹp giặc,giặc tan nàng trở về thủy cung ở dưới sông rồi. Có người lại nói,Nàng Han là nàng tiên trên mường trời xuống giúp dân Thái đánh giặc, đánh đuổi hết giặc, bản mường bình yên nàng bay lên mường trời rồi. Không biết ai đúng ai sai,nhưng chiến công của Nàng Han giúp dân đánh đuổi giặc ác là có thật nên các tù trưởng đã thông báo cho các bản, mường người Thái ở gần bờ sông lập đền thờ cúng Nàng Han,cầu khấn Nàng phù hộ:
“Bản, mường bình yên
Muôn dân mạnh khỏe
Trẻ nhỏ sinh sôi
Người già thượng thọ
Mùa màng tốt tươi
Thóc lúa ngập đồng
Cá đầy sông suối”.(4)
Chính vì thế nhiều bản,mường người Thái mới có đền thờ Nàng Han.Còn tại địa điểm trên,nơi mỏm đá chắn Đon Tướng với vũng nước Nàng Han tắm người ta dựng đền thờ để cúng tế lễ hội Nàng Han hàng năm.Trước đây vào chiều mười lăm tết đều có tổ chức lễ cúng tế long trọng và độc đáo.Nhưng về sau đã bị bãi bỏ,hiện nay đã thất truyền.
Địa danh này hiện nay cũng không còn nữa vì đã chìm sâu dưới đáy lòng hồ thủy điện Sơn La rồi.

Chú thích:

1+4) Trích trong lời cúng tế Nàng Han.
2) Mặc giả trai: Ngày xưa việc nhà binh trận mạc là đều tối kỵ đối với đàn bà con gái.Vì thế Nàng Han mới phải mặc giả con trai,nếu người ta biết là con gái thì sẽ không có ai đi theo.
3) Nàng thuồng luồng: Những con vật linh thiêng đối với người Thái không có trong tứ linh ( Long,li,quy,phượng ) Mà là con thuồng luồng ngự dưới lòng sông.Có truyện thơ “Nàng É Khạy” chữ Thái cổ tả chi tiết về thuồng luồng.

Nguồn: Sưu tầm

ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪩꪱꪉ ꪋꪸꪙ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ (ꪼꪕ ꪂꪱꪫ)

ꪩꪱꪉ ꫃ꪋꪙ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ – ꪑꪉꪲ ꪎꪱꪫ ꪬꪱꪙ ꪀꪱ꫁ ꪂꪮꪉ ꫛ ꪼꪕ

ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ꪵꪣꪙ ꪩꪱꪉ ꫃ꪋꪙ ꪵꪔ꪿ ꫄ꪣ꪿ ꪹꪋꪱ꫁ ꫄ꪣ꪿ ꪒꪱꪥ ꪂꪮꪉ ꫛ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ,ꪩꪱꪉ ꪝꪣꪴ ꪑꪱꪣ ꪣꪲ ꫄ꪎꪀ ꪣꪱ ꫄ꪀꪚ ꪒꪙꪲ ꫄ꪣꪉ ꪊꪉꪰ꪿ꪣꪲ ꪑꪉꪲ ꪎꪱꪫ ꫜ ꪙꪉꪴ ꪶꪌꪉ꫁ ꫄ꪎ꫁ ꫃ꪥꪒ ꪋꪱ꪿ ꪮꪱꪥ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ ,ꪔꪙꪳ꪿ ꪂꪙꪳ꫁ ꪵꪂꪀ ꪬꪱ ꪵꪖꪉ ꫃ꪘꪙ ꪶꪔꪥ꫁ ꪘꪮꪣ꪿ ꪼꪜ ꪕꪮꪥ꪿ ꪌꪚꪾ ꫄ꪎꪀ ꪭꪱꪥ꫁ ꪮꪮꪀ ꪄꪮꪥ꪿ ꪒꪙꪲ ꫄ꪣꪉ .ꪩꪱꪉ ꪵꪙꪫ ꪙꪽ꫁ ꪨꪱꪥ ꪕꪲ ꪚꪱꪙ꫁ ꫄ꪣꪉ ꪼꪕ ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꫄ꪭꪙ ꪀꪉꪴ꪿ ꫄ꪏ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ꪵꪜꪀ ꪪꪱ꫁ꪩꪱꪉ ꪝꪣꪴ ꪤꪴ꪿ ꪻꪔ꫁ ꪙꪲ꫁.
ꪤꪴ꪿꫃ꪩꪚ ꪙꪾ꫁ ꪘꪱ ꪶꪬ ꪚꪱꪙ꫁ ꫃ꪋꪉ ꫄ꪘ ,ꪎꪱ꪿ ꪊꪽ ꫄ꪘ, ꫃ꪭꪫꪙ꫁ ꪏꪙꪲ꪿ ꪶꪭ꫁, ꪔꪉꪲ꫁ ꪨꪱꪥ ꪹꪊꪱ ꪣꪲ ꪒꪮꪙ ꪎꪱꪥ ꪀꪫꪱꪉ꫁
ꪋꪳ꪿ꪵꪂꪀ ꪒꪮꪙ ꫄ꪔꪉ꪿, ꪠꪱꪥ꪿ ꪶꪬ ꪙꪾ꫁ ꪣꪲ ꪜꪮꪣ ꪒꪱꪙ꪿ ꪶꪥꪉ ꪹꪂꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪕꪲ꪿ ꪙꪲ꫁ ꫄ꪣ ꪹꪋꪱ꫁ ꪣꪲ ꫄ꪭꪙ ꪀꪉꪴ꪿ ꫃ꪔ꪿ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ .ꪜꪲꪻꪒ ꪁꪷ꫁ ꪄꪮꪚ ꪣꪳ꫁ ꪎꪚꪲ ꪬꪱ꫁ ꪃꪾ꪿ ꫄ꪚꪙ ꫃ꪊꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪀꪫꪱꪙ ꪤꪙꪳ ꪼꪝ꪿ ꪣꪱ ꪀꪉꪴ꪿ ꫄ꪏ ꪒꪙꪲ꫁ ꪶꪣꪙ.
ꪃꪱꪣ ꫃ꪋꪙ ꫄ꪣ꪿ ꪹꪋꪱ꫁ ꫄ꪣ꪿ ꪒꪱꪥ, ꪚꪱꪙ꫁ ꫄ꪣꪉ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ ꫃ꪮꪙ ꪭꪱꪙ ꪕꪳ ꪕꪱꪉ ꫃ꪥꪒ ꪀꪙꪲ ꫃ꪥꪒ ꪤꪴ꪿ ,ꪬꪱ꪿ ꪫꪱ ꪜꪲ ꫜ ꪣꪲ ꫄ꪎꪀ ꪭꪱꪥ꫁ ꪮꪮꪀ ꫄ꪣꪉ ꪙꪮꪀ ꪩꪉꪴ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ ꫄ꪀꪚ .ꪝꪉꪳ ꫄ꪎꪀ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪚꪮꪙ꪿ ꪻꪒ ꪵꪩ꫁ ꪹꪌꪱ ꪋꪷ ꫃ꪢꪒ ꪤꪱꪫ꫁ ꫄ꪭꪙ, ꪡꪽ ꪂꪱ꫁ ꪤꪙꪳ ꪼꪝ꪿,ꪹꪖꪱ꫁ ꪬꪮꪀ ꫃ꪒꪀ ꪙꪮꪥ꫁ꪁꪷ꫁ꪹꪚꪱ꪿ ꪤꪱꪉ꪿. ꫃ꪎꪉ ꪵꪂꪀ ꪼꪬ꫁ ꪭꪮꪒ ꫄ꪣꪉ ꪡꪱ꫁ ꪵꪂꪫ. ꪕꪱꪫ꫁ ꪚꪱꪙ꫁ ꪀꪫꪱꪙ ꫄ꪣꪉ ꪮꪮꪙ ꪨꪉꪲ꪿ ꪀꪙꪴ ꪼꪜ ꪀꪒꪰ ꪕꪚꪾ ꪹꪌꪱ ꪬꪱ꪿ ꪫꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ. ꪚꪱꪙ꫁ ꫄ꪣꪉ ꪹꪭꪱ ꪜꪙꪲ ꫄ꪏꪉ ꪝꪽ ꪀꪙꪳ ꪘꪀꪰ ꪬꪮꪥ꫁ ꪨꪣꪲ꫁ ꪞꪣꪴ ꫃ꪒꪫ ꪹꪚꪱ꪿ ꪊꪀꪰ ꪊꪲ꪿ ꪂꪱꪒ ꪶꪔꪀ ꪹꪂꪱ꫁ ꪣꪳ ꫄ꪎꪀ ꪭꪱꪥ꫁ ꫄ꪋ ꪻꪒ ꪩꪷ꫁ .
ꪣꪳ꫁ꪙꪽ꫁ ꪣꪲ ꪮꪱꪥ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ ꫜ ꪙꪉꪴ꪿ ꫄ꪎ꫁ ꫃ꪀꪒ ꫃ꪨꪀ ꫃ꪀꪒ ꪕꪮꪉ, ꪘꪱ꫁ ꪵꪒꪉ ꪓꪱꪫ ꫄ꪏꪉ ꪶꪒꪉ ꪚꪮꪀ, ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪻꪞ
ꪭꪴ꫁ ꫛ ꫄ꪠꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪀꪚꪾ ꪫꪱ ꪎꪙꪲ꪿ ꪋꪳ꪿ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ,ꪮꪱꪥ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ ꪔꪙꪳ꪿ ꪂꪙꪳ꫁ ꪵꪂꪀ ꪬꪱ ꪵꪖꪉ ꫃ꪘꪙ ꪶꪔꪥ꫁ ꪘꪮꪣ꪿ ꫛ ꪑꪉꪰ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꫃ꪣ ,ꪼꪜ ꫃ꪥꪒ ꪨꪉꪲ꪿ ꪀꪙꪴ ꪕꪚꪾ ꫄ꪎꪀ ꪹꪮꪱ ꫄ꪣꪉ . ꪮꪱꪥ꫁ ꪚꪮꪀ ꪎꪮꪙ ꪨꪉꪲ꪿ ꪀꪙꪴ ꪭꪴ꫁ ꪤꪉꪴ꪿ ꪀꪉꪴ ꪘꪱ꫁ ,ꪒꪱꪚ ꪬꪮꪀ ꪼꪫ꫁ ꪼꪜ ꪔꪷ꪿ ꪘꪱ꫁ ꫄ꪎꪀ ,ꪮꪱꪥ꫁ ꫃ꪥꪒ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪮꪮꪙ ꪶꪀꪀ, ꪕꪉꪳ꪿ ꪀꪱ꪿ ꪝꪮꪣ꫁ ꪀꪽ ꪈꪱꪙ ꪋꪳ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪮꪱꪥ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ꪵꪂꪀ ꪋꪳ꪿ ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿.

ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪬꪱ ꪼꪒ꫁ ꪣꪳ꫁ ꪒꪲ ꪊꪉꪰ꪿ ꪮꪮꪙ ꪨꪉꪲ꪿ ꪀꪙꪴ ꪣꪱ ꪒꪮꪙ ꫄ꪔꪉ꪿, ꪂꪱ꫁ ꪃꪫꪱꪥ ꪒꪮꪙ꪿ ꪀꪉꪴ꪿ ꫃ꪔ꪿ ꪞꪲ ꪡꪱ꫁ ꪞꪲ ꪒꪙꪲ
,ꪞꪲ ꪝꪴ ꪞꪲ ꪙꪾ꫁ ꪀꪚꪾ ꪍꪙꪲ ꪨꪉꪲ꪿ ꪀꪙ ꪀꪙꪲ ꪹꪨꪱꪴ꫁ ꫄ꪀꪙ꪿ ꫄ꪋ ꪼꪜ ꫄ꪎꪀ. ꪣꪣꪴ ꪤꪱ꪿ ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪼꪜ ꫄ꪀꪙ꪿ꪵꪜꪀ ꪃꪱꪣ ꪹꪫꪱ꫁

ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ꪼꪜ ꫄ꪩꪀ
ꪕꪚꪾ ꫄ꪎꪀ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ꪼꪜ ꫄ꪀ꪿ꪙ

ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ꪮꪮꪙ ꪨꪉꪲ꪿ ꪀꪙꪴ ꪼꪜ ꪕꪚꪾ ꪂꪱ꫁ ꫄ꪎꪀ ꪭꪱꪥ꫁ ,ꪨꪉꪲ꪿ ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪻꪒ ꫄ꪎꪀ ꪨꪣꪴ
ꪵꪩꪙ꪿ ꪚꪮꪙ꪿ ꪙꪽ꫁, ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪄꪫꪥꪲ꪿ ꪣꪱ꫁ ꪹꪂꪱ꫁ ꪡꪽ ꪶꪢꪒ ꫄ꪎꪀ ꪵꪜꪀ ꪪꪱ꫁ ꪹꪂꪱ꫁ ꪕꪲ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꫛ ꪙ꫁ꪽ, ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪜꪱꪥ ꪒꪱꪚ ꪜꪱꪥ ꪬꪮꪀ ꪀꪚꪾ ꪜꪙꪳ ꪘꪱ꫁ ꪻꪒ ꫃ꪩꪫ ꪭꪮꪒ ꪶꪔ ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪼꪒ꫁. ꪶꪢꪒ ꫄ꪎꪀ ꪔꪱꪥ ꪨꪱꪥ ꫃ꪎꪉ ꪵꪂꪀ ꪼꪬ꫁ ꪡꪙꪳ꫁ ꪡꪱ꫁, ꪹꪌꪱ ꪤꪱꪙ꫁ ꪎꪽ꪿ ꪎꪱꪥ ꪑꪾ꪿ ꪀꪽ ꪵꪩꪙ꪿ ꫄ꪣ ꫄ꪣꪉ ꪹꪌꪱ ꪕꪱꪉ ꫄ꪠꪉ ꪚꪀꪰ ꫃ꪢꪒ ꪩꪷ꫁.
ꪌꪚꪾ ꪼꪒ꫁ ꫄ꪎꪀ ꪭꪱꪥ꫁ ꪮꪮꪀ ꪄꪮꪥ꪿ ꪒꪙꪲ ꫄ꪣꪉ ꪕꪱꪫ꪿ ꪣꪱ, ꪤꪙꪳ ꪼꪝ꪿ ꪋꪴ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꫄ꪣꪉ꪿ ꪶꪣꪙ꪿ ꫄ꪎꪉ ꪔꪮꪙ꫁ ꪭꪱꪚ .
ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪀꪚꪾꪨꪉꪲ꪿ ꪀꪙꪴ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪒꪮꪙ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ꪮꪮꪙ ꪀꪽ ꪹꪂꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪘꪱ ꪮꪱꪚ ꫄ꪎꪥ꪿ ꪵꪝꪀ ꪻꪎ, ꪊꪲ꪿ ꪀꪙꪲ ꪹꪨꪱ꫁ ꪋꪣꪴ ꪶꪣꪙ ꪕꪚꪾ ꪥꪙꪲ꫁ ꫄ꪎꪀ. ꫄ꪋ ꪙꪽ꫁ ꪶꪌꪉ꫁ ꫄ꪎ꫁ ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪶꪮꪥ꪿ ꪭꪱꪥ꫁ ꪨꪱꪥ ꪬꪙꪲ ꪕꪷ꪿ ꪄꪙꪴ꪿ ꪒꪙꪲ ꪀꪚꪾ ꫄ꪩꪒ ꪤꪱꪉ ꪢꪴ꪿ ꫄ꪎꪀ ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪂꪱꪣ꫁ ꪜꪮꪣ ꪒꪱꪙ꪿ ꫄ꪣ ꪕꪱꪉ ꪶꪬ ꪙꪾ꫁ ꪮꪱꪚ ꫄ꪎꪥ꪿ ꫄ꪒꪥ꫁ ꪕꪲ꪿ ꪵꪉ꪿ ꪪꪱꪙ ꪭꪉꪴ꪿ ,ꪕꪲ꪿ ꪙꪲ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪒꪮꪙ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪩꪣꪲ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪙꪲ. ꪮꪱꪚ ꪵꪝ꪿ ꪪꪲ ꫃ꪀꪉ꫁ ,ꪫꪱꪉ ꪶꪌꪉ꫁ ꫄ꪎ꫁ ꪼꪫ꫁ ꫄ꪒꪥ꫁ ꫃ꪩꪚ ꪙꪾ꫁, ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ ꪿꫃ꪥꪙ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪹꪚꪱ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪻꪞ ꪬꪙꪲ ꪩꪷ꫁.
ꪤꪙꪳ ꪼꪝ꪿ ,ꪀꪙꪴ ꪨꪉꪲ꪿ ꪖꪱ꫁ ꪬꪉꪳ ꪨꪱꪥ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪙꪲ ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪕꪱꪫ꪿ ꪣꪱ ꪊꪉꪰ꪿ꪮꪮꪙ ꪀꪽ ꫄ꪣ ꪵꪂꪀ ꪬꪱ ꪶꪔ ꫛ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪙꪲ, ꪬꪙꪲ ꪶꪌꪉ꫁ ꫄ꪎ꫁ ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪤꪴ꪿ ꫄ꪒꪥ꫁ ꫃ꪩꪚ ꪙꪾ꫁, ꪤꪴ꪿ ꫄ꪒꪥ꫁ ꪶꪀꪉ ꪶꪌꪉ꫁ ꫄ꪎ꫁ ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪣꪲ ꪶꪌꪉ꫁ ꪀꪮꪣ꫁ ꫄ꪎ ꫁꫃ꪮꪣ꫁ ꪐꪉꪲ ꪎꪱꪫ! ꪕꪉꪳ꪿ ꪀꪱ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪒꪉꪴ꫁ ꪔꪙꪳ꪿ ꫄ꪋ ꪙꪽ꫁, ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪅꪽ꫁ ꪉꪱꪣ ꪬꪱꪙ ꪀꪱ꫁꫄ꪥꪉ꪿ ꪙꪽ꫁ꪵꪣꪙ꪿ ꪑꪉꪲ ꪎꪱꪫ ꪙꪉꪴ꪿ ꪶꪌꪉ꫁ ꫄ꪎ꫁ꪋꪱ꪿ ꫃ꪥꪒ ꪮꪱꪥ꫁ ꪚꪱꪫ ꪿ ,ꪼꪫ꫁ ꪮꪮꪙ ꪝꪱꪀ ꪵꪖꪉ ꫃ꪘꪙ ꪼꪜ ꪕꪮꪥ꪿ ꪕꪚꪾ ꫄ꪎꪀ ꪹꪮꪱ ꪚꪱꪙ꫁ ꫄ꪣꪉ, ꪕꪉꪳ꪿ ꪨꪱꪥ ꪊꪉꪰ꪿ ꪝꪮꪣ꫁ ꪀꪽ ꪜꪀꪴ ꪻꪬ꫁ ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪋꪳ꪿: ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ( ꪙꪱꪉ ꪵꪣꪙ꪿ ꪋꪳ꪿ ꪵꪂꪀ ꪩꪀꪴ ꪎꪱꪫ ꪅꪽ꫁, ꪬꪱꪙ ꪵꪣꪙ꪿ ꫛ ꪀꪱ꫁ ꪬꪱꪙ ) ꪵꪔ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪮꪱꪥ꫁ ꫄ꪔꪉ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪋꪳ꪿ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ

ꪬꪱ꪿ ꪫꪱ ꪶꪔ ꫛ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪻꪒ ꫄ꪥ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪙꪲ, ꪬꪙꪲ ꪶꪌꪉ꫁ ꫄ꪎ꫁ ꫄ꪒꪥ꫁ ꫃ꪩꪚ ꪙꪾ꫁ ꪻꪢ꪿, ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪃꪱꪣ ꫃ꪔꪉ꪿
ꪄꪱꪫ꪿ ꪩꪷ꫁. ꪣꪲꪃꪱꪣ ꪹꪫꪱ꫁, ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ꪔꪱꪥ ꪼꪨ ꪙꪾ꫁. ꪨꪱꪥ ꫛ ꪹꪫꪱ꫁, ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ꪵꪣꪙ ꪙꪱꪉ ꫄ꪉ ꪣꪱ ꪋꪮꪥ꪿ ꫛ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ ꪌꪚꪾ ꫄ꪎꪀ, ꫃ꪢꪒ ꫄ꪎꪀ ꪙꪱꪉ ꪕꪱꪫ꪿ ꪼꪜ ꪤꪴ꪿ ꪬꪷ ꪃꪣꪾ ꪶꪀꪉ ꪙꪾ꫁. ꪣꪲꫛ ꪃꪙꪳ ꪹꪫꪱ꫁, ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ꪵꪣꪙ ꪙꪱꪉ ꪵꪎꪙ ꫄ꪣꪉ ꪡꪱ꫁ ꪣꪱ ꪋꪮꪥ꪿ ꫛ ꪼꪕ ꪌꪚꪾ ꫄ꪎꪀ ,꫃ꪢꪒ ꫄ꪎꪀ ꪚꪱꪙ꫁ ꫄ꪣꪉ ꫃ꪮꪙ ꪭꪱꪙ ꪙꪱꪉ ꪚꪙꪲ ꫄ꪣ ꫄ꪣꪉ ꪡꪱ꫁ ꪤꪱ꪿ ꪩꪷ꫁.
ꪹꪚꪱ꪿ ꪊꪀꪰ ꪃꪱꪣ ꪻꪒ ꪃꪷ꫁ ,ꪬꪱ꪿ ꪫꪱ ꫛ ꪼꪕ ꪈꪾ꪿ ꪭꪮꪒ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ꪢꪲ ꪀꪉꪴ ꫄ꪒꪥ꫁ ꪚꪱꪙ꫁ ꫄ꪣꪉ ,ꪕꪱꪫ꫁ ꪚꪱꪙ꫁
ꪀꪫꪱꪙ ꫄ꪣꪉ ꪊꪉꪰ꪿ ꪜꪱꪫ꪿ , ꪚꪱꪙ꫁ ꫄ꪣꪉ ꪻꪒ ꪤꪴ꪿ ꪊꪾ ꫃ꪩꪚ ꪙꪾ꫁ ꪼꪒ꫁ ꫃ꪥꪒ ꫄ꪭꪙ ꪀꪉꪴ꪿ ꫄ꪏ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ, ꪼꪫ꫁ ꪵꪅꪫ꫁ ꪪꪱꪙ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪣ ꪶꪁꪣ꫁ ꪶꪀꪣ

ꪚꪱꪙ꫁ ꫄ꪣꪉ ꪤꪴ꪿ ꪤꪙꪳ
꫃ꪒꪀ ꪙꪮꪥ꫁ ꪢꪱ꫁ ꪵꪝ꪿
ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪢꪱ꫁ ꪑꪙꪳ
ꪻꪬ꫁ꪹꪄꪱ꫁ ꪣꪱ ꪙꪱ
ꪜꪱ ꪣꪱ ꪙꪾ꫁

ꪵꪙꪫ ꪙꪽ꫁ ꪒꪙꪲ ꫄ꪣꪉ ꪼꪕ ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪕꪲ꪿ ꪀꪉꪴ꪿ ꫄ꪏ꪿ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ꪩꪷ꫁ ꪤꪴ꪿꫄ꪒꪥ꫁ ꪜꪮꪣ ꪒꪱꪙ꪿ ꪊꪾ ꪵꪉ꪿ ꪪꪱꪙ ꪭꪉꪴ꪿ ꪕꪲ꪿ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁, ꫄ꪣ ꪹꪋꪱ꫁ ꪣꪲ ꫄ꪭꪙ ꪀꪉꪴ꪿꫄ꪏꪀ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ, ꪣꪳ꫁ ꪎꪚꪲ ꪬꪱ꫁ ꪃꪾ ꫄ꪚꪙ ꫃ꪊꪉ ꪜꪲ ꪻꪒ ꪁꪷ꫁ ꪣꪲ ꪀꪉꪴ꪿ ꫃ꪔ꪿ ꪒꪙꪲ꫁ ꪶꪣꪙ. ꪬꪱ꪿ ꪫꪱ ꪨꪉꪰ ꪣꪱ ꪵꪩ꫁ ꪜꪱ꫁ ꪫꪱꪉ ꫃ꪎ ꪩꪷ꫁.
ꪼꪅ ꪙꪲ꫁ ꪒꪮꪙ ꫄ꪔꪉ꪿, ꪜꪮꪣ ꪒꪱꪙ꪿ ꪔꪉꪰ꫁ ꫄ꪭꪙ ꪀꪉꪴ꪿ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪙ ꪀꪚꪾ ꪵꪉ꪿ ꪪꪱꪙ ꪭꪉꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪩꪷ꫁, ꪕꪉꪳ꪿ ꪀꪱ꪿ ꪊꪣꪴ
ꪶꪀꪉ ꪫꪉꪰ ꪙꪾ꫁ ꪖꪥꪴ꫁ ꫃ꪓꪙ꫁ ꫄ꪣꪉ ꪩꪱ꪿ ꫃ꪎ ꪩꪷ꫁.

ꪂꪮꪉ ꪏꪮꪀ ꪎ꪿ꪱꪫ

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *