DU NGOẠN MƯỜNG TRỜI – ĐƯỜNG VỀ XỨ THEN (BÀI 1)

Đi qua được đá nhai, hồn, vía sẽ đến được chỗ của các nàng Năm, Tháng. Hai bà nàng này quản lý thời gian từng ngày, tháng, năm cho trần gian và trên Mường Trời. Theo đường đi lên hai quả núi Khau Côm và Khau Kiên liền trời. Tới đó sẽ nghe thấy tiếng nước thác đổ ầm ầm dưới dòng Nặm Ta Khái (sông Ngân Hà[?]). Nặm Ta Khái là con sông có nước to, sóng dữ, vía hoặc hồn người dù có tài giỏi đến đây cũng không cách nào đi qua. Read more