TAM KHUỒN ĐẾCH NỌI – CÚNG VÍA TRẺ EM (MƯỜNG LÒ)

LỜI NÓI ĐẦU

Tam khuồn đếch nọi là các hình thức cúng vía cho trẻ nhỏ từ khi đẻ ra cho tới dưới 10 tuổi, ở những lễ cúng này có lễ cúng mừng trẻ mới đẻ, có lễ cúng chữa bệnh cho trẻ, có lễ cúng hồn vía bị thất lạc, lễ vật ở các lễ cúng này cũng khác nhau, mỗi lễ vật mang nội dung và ý nghĩa khác nhau.

BÀI CÚNG VÍA TRẺ EM

PHẦN TIẾNG THÁI

Mè ếm lả : Đét họn chàư kin tanh 

Đét khanh chàư kin xổm

chàư kin xổm pa bong 

Ón nọi khảu tong mè lả đảy xong bươn 

Mè ém pánh chàư kin xổm pa sảm 

Ón nọi khảu du tong mè lả đáy sam bươn 

Đét khẻm chàư kính tanh 

Đét khanh chàư kin xổm 

Chàưkin xổm pa lý 

Ón nọi khảu tọng mè lả đảy xí bươn 

Mè ếm bánh chàư kin xổm pa mạ 

Ón nọi khảu tọng mè lả đảy hả bươn 

Đét khẻm chàư kin tanh 

Đét khanh chàư kin xổm 

chàư kin xổm pa pộc 

Ón nọi khảu tong mè lả đảy hốc bươn

chàư kin xổm pa tết 

Ón nọi khảu tọng me lả đảy chết bươn 

Mè ếm bánh chàư kin xổm pa xét 

Ón nọi khảu tọng mè lả đáy pét bươn 

Mè ếm cánh chàư kin xổm pa pau 

Ón nọi khảu tọng mè chảu đảy cảu bươn 

Chẳng đảy xếp bươn tạu

Cảu bươn têm 

mè lả chếp ớc ný nặc 

Chếp ang nhí nhọi 

Phua lả hặc chẳng au ta lếch lống pu 

Au pha tu má pảy 

Tá lách mọn má pảy cang chán 

Bun đi hẳn cuông kính liến lòng 

Dun sóng kiểu Ón nọi liến lọ pên cốn 

Tốc khuổm pên lụk chái 

Tốc hai bên lụk nhính phủ ưởi 

Máu méo phao tắt vư sia hé 

Mè má dú chăm chí pháy 

Phun pánh hặc chắng má dú nóng phanh bảng 

Cang cưn tháy xong phả

Nả cáy tháy xong đăng

Cang cần tảy tiến chăng hặn hùng 

Mók lúng khúc cang pha diến hùng sia lai 

Dản báu nháư hón lúng hồn ta nái nạ 

Dản nặm  ô bên năm khôm 

Nặm nốm nên nặm lượt 

Dản tò hảy cuông thút nùn na 

Dản tò hảy cuống phá nùn bán 

Hảy cuồng màn chuống xung 

Nháu nên con tàn hạ nớ

Nháu nên phủ tàn hên 

Pò mứng mè mứng hặc khuôn nháú – chàư khuôn lai

Ha mự đảy mư hạu

Au lan chảu ók pháy

Ta san ú 

Pú san tạy

Mứ sại kiếm mả 

Mứ khoa ha đảy 

Sáy cáy lương hám hạn 

Sáy cáy cả má phá tắn xong 

Tắt sáy bôm tòi pán chén lảu 

Thuổi khẩu tếng thú đối 

Mới khuôn lan khảu má mák

Pá khuôn khảu má kin 

Khuôn lúk ớc,lúk ang áng náng ang nạng 

Khuôn lúk sảng lúk láy rươi khưới 

Mới khưới công ngá chạng 

Lúk sảng công ngà háo 

Khuôn cuống nốm puống 

Nhà nước(?) liệng lụk 

Tọng nói xủ pạ pộc 

Mốc luông sủ náy ná tô mè 

Khuôn e tẹt tỳ dú lại nón lại 

Khuôn liệng ngúa báu tại 

Liệng quái báu lót 

Khuôn cót nảu pò mè nón xong 

Má kin sáy món lương hàm hạn 

Sáy cáy cả má phá tắn xong khuôn hới

GHI CHÚ

  • Tài liệu được trích dẫn từ Tìm hiểu một số tục cúng vía của người Thái Đen ở Mường Lò (trg134-137) – NXB Văn Hoá – Thông Tin, xuất bản năm 2005
  • Nguồn Ảnh đại diện mô tả bài viết: baotintuc.vn
Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *