[TƯ LIỆU] Bảng chữ Thái các vùng và chữ Thái Thống nhất năm 1955

Được xuất bản kèm theo sách ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪾꪚ ꪎꪳ (Quām Khắp Sừ*) có tựa đề “Bảng chữ Thái các vùng và chữ thống nhất”, kèm chú thích “Theo bảng chữ Thái thống nhất năm 1955 của Khu tự trị Tây Bắc. Tài liệu này là bảng so sánh chữ Thái Thống nhất* và chữ Thái các vùng Mường Lay, Phong Thổ, Phù Yên, Mộc Châu và chữ Thái Đen.

Tài liệu này có ý nghĩa trong việc đọc, tra cứu sách chữ Thái đã xuất bản trong thời kỳ trước cũng như bổ trợ cho việc đọc chữ Thái cổ. Vì vậy chúng tôi đã scan lại đưa lên môi trường internet để bạn đọc cùng tham khảo và lưu trữ lâu dài về sau.

BANG-CHU-THAI-CAC-VUNG-VA-CHU-THONG-NHAT-1955

Ghi chú:

  • ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪾꪚ ꪎꪳ (Quām Khắp Sừ*) là bộ sách gồm 3 tập tập hợp các truyện thơ và trường ca dân gian Thái do Hội Văn Nghệ – Sở VHTTTT Sơn La xuất bản năm 1998.
  • Cần phân biệt Chữ Thái Thống Nhất và Chữ Thái Việt Nam. Thuật ngữ “Chữ Thái Thống Nhất” dùng để chỉ bộ chữ thống nhất năm 1955 của Khu tự trị Tây Bắc. Thuật ngữ “Chữ Thái Việt Nam” dùng để chỉ chữ Thái được thiết kế mới và đưa vào sử dụng từ năm 2008.
Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *