Bảng mã Unicode dành cho mã hóa chữ Thái (Việt Nam)

Bảng mã Unicode chữ Thái

Lời mở đầu

Unicode (hay gọi là mã thống nhấtmã đơn nhất) là bộ mã chuẩn quốc tế được thiết kế để dùng làm bộ mã duy nhất cho tất cả các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, kể cả các ngôn ngữ sử dụng ký tự tượng hình phức tạp như tiếng Trung Quốctiếng Thái,.v.v.

Bộ chữ viết dân tộc Thái (TaiDam, TaiKhao, TaiViet) được mã hóa ở đoạn mã U+AA80 đến U+AADF có  tất cả 75 ký tự chính thức được sử dụng.

 Việc thiết kế font chữ Unicode cho loại chữ viết này đã được thực hiện qua 3 font chữ (chính thức) Tai Heritage Pro thiết kế bởi SIL International ở cả dạng thường (Regular) và chữ đậm (Bold), TaiViet được thiết kế bởi Free Software Foundation (nhưng chủ sở hữu là một tổ chức phi chính thức là TaiViet Group), NotoSansTaiViet một font chữ thiết kế cho các dòng điện thoại, thiết kế bởi Monotype.
Và còn nhiều bản chỉnh sửa khác nữa. 
Bảng mã Unicode này là cơ sở quan trọng nhất để thiết kế font chữ Thái và thiết kế bàn phím (bộ gõ) chữ Thái. Với mong muốn chia sẻ bảng mã này đến với những bạn có mong muốn bảo tồn và tin học hóa chữ Thái. Chúng tôi xin giới thiệu Bảng mã Unicode dành cho mã hóa chữ Thái với 75 ký tự.

Bảng mã Unicode chữ Thái (Việt Nam)

(Điện thoại: Vuốt màn hình từ phải sang trái để xem toàn bộ bảng mã)

Ký tựKý tựKý tựKý tựKý tự
U+AA80U+AA90U+AAA0U+AAB0U+AAC0
U+AA81U+AA91U+AAA1U+AAB1U+AAC1
U+AA82U+AA92U+AAA2U+AAB2U+AAC2
U+AA83U+AA93U+AAA3U+AAB3U+AAC3
U+AA84U+AA94U+AAA4U+AAB4U+AAC4
U+AA85U+AA95U+AAA5U+AAB5U+AAC5_
U+AA86U+AA96U+AAA6U+AAB6U+AAC6_
U+AA87U+AA97U+AAA7U+AAB7U+AAC7_
U+AA88U+AA98U+AAA8U+AAB8U+AAC8_
U+AA89U+AA99U+AAA9U+AAB9U+AAC9_
U+AA8AU+AA9AU+AAAAU+AABAU+AADA
U+AA8BU+AA9BU+AAABU+AABBU+AADB
U+AA8CU+AA9CU+AAACU+AABCU+AADC
U+AA8DU+AA9DU+AAADU+AABDU+AADD
U+AA8EU+AA9EU+AAAEU+AABEU+AADE
U+AA8FU+AA9FU+AAAFU+AABF ꪿U+AADF

Ngoài 75 ký tự này còn có một ký tự không chính thức được sử dụng bởi cộng đồng người Thái ở Lào . Ký tự này được sử dụng ở nhiều font chữ không chính thức ở mã U+AAC0 của ký tự ‘ꫀ’.

Hai ký tự mai siêng U+AAC0 và U+AAC2 hiện nay đã được thay thế bởi hai ký tự mã U+AABF & U+AAC1.

Bảng mã chữ Tai Viet trên trang Unicode.org

UAA80

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *