Font chữ Thái Laitay Nghệ An

Font chữ Thái Laitay Nghệ An do Sầm Văn Bình và Sầm Công Danh thiết kế.

Hình ảnh Font Lai Tay

 

Một số ký tự font chữ Lai Tay
Một số ký tự font HS thailaitay D

 

Facebook Comments

One Reply to “Font chữ Thái Laitay Nghệ An”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.