Font chữ Thái Times New Roman_TaiViet – Times New Roman chỉnh sửa

Trong bối cảnh văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đang có nguy cơ bị mai một, thì việc lưu giữ chữ viết bằng cách tin học hóa là rất cần thiết.
Chữ Thái đã được mã hóa tin học từ lâu nhưng chúng đều có những bất cập nhất định. Các font chữ Thái cũ phản ánh được hình dạng chữ viết tay của cha ông. Tuy nhiên chúng lại rối mắt và cồng kềnh.
Font chữ TaiViet ra đời, một mẫu ký tự mới đẹp mắt và dễ nhìn khi trình bày trên máy tính là một thành công đáng ghi nhận. Tuy nhiên nhược điểm của nó là độ cao dòng rất lớn. Khi trình bày tạo khoảng cách rất lớn giữ các dòng, do đó rất tốn trang và mất thời gian cho người đọc.

Để khắc phục vấn đề này, chúng tôi đã nghiên cứu giải pháp chỉnh sửa font TaiViet sao cho độ cao của dòng kẻ giảm bớt nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng ký tự ban đầu của font. Và kết quả là Times New Roman_TaiViet ra đời, bước đầu đáp ứng những kỳ vọng trên.

Hình ảnh so sánh font Times New Roman_TaiViet (mới) và font TaiViet

ꪎꪳ ꪼꪕ ꪣꪲ ꪵꪔ꪿ ꪜꪱꪉ ꪨꪱꪥ

ꪬꪸꪣ ꪤꪮꪣ ꪎꪳ ꪎꪱꪙ ꪹꪜ꫁ꪱ ꪜꪴ꪿ ꪜꪽ ꪣꪱ

Ngoài ra Times New Roman_TaiViet vẫn giữ nguyên thuộc tính các ký tự khác của Times New Roman.
Trong tương lai chúng tôi sẽ còn tối ưu hóa font này.
Rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả!

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *