[PDF] Quam Sòn Côn – Cầm Bun Oai (chữ Thái chép tay, bản dịch, chú thích)

Quam Sòn Côn là một tác phẩm nổi tiếng của do ông Cầm Bun Oai soạn thảo bằng cách tập hợp, hệ thống lại các câu tục ngữ, thành ngữ cũng như sáng tạo thêm. Quam Sòn Côn trong tiếng Thái tạm dịch là lời răn dạy người. Đúng như tiêu đề của tác phẩm, những lời khuyên răn trong Quam Sòn Côn mang ý nghĩa thiết thực và có giá trị giáo dục rất cao cho cả ngày xưa cũng như thời hiện đại.

Cầm Bun Oai sinh năm 1871 tại bản Ban, Mường Mụa tức Mai Sơn, Sơn La ngày nay. Tên tiếng Thái là Cầm Thạch. Năm 1885, Cầm Bun Oai được Hội đồng bô lão Mường Mụa đưa lên làm thủ lĩnh Mường Mụa thay cha, lúc đó ông mới 14 tuổi. Là nhà văn hóa, ông đã để lại nhiều tác phẩm thơ văn Thái cổ. Những bài thơ tả cảnh thiên nhiên hoành tráng của quê hương Mường Mụa. Hai truyện thơ dài viết theo thể loại tự sự kể về hai lần phải đi công cán ở những miền đất ngoài Mường Mụa. Một tập kể chuyện chuyến đi Mường Lay (Quam Mương Lay – 1885) với trên dưới 2000 câu thơ. Một tập kể các sự kiện xảy ra ở vùng tả ngạn sông Đà thuộc Mường La và một phần Mường Lò (Văn Chấn) trong những năm 1886-1887 với ngót 3000 câu thơ, lấy tiêu đề là Quăm Mương Chiến (Kể chuyện Mường Chiến).

QuamSonCon-ChuThai-BanDich-ChuThich

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *