Tài liệu giáo khoa chữ Thái (Hệ Lai Tay) – Sầm Văn Bình

“Trong vốn di sản văn hóa của dân tộc Thái chữ viết của người Thái đã có từ hàng ngàn năm trước. Tuy nhiên, ở Việt Nam có nhiều hệ chữ Thái khác nhau. Ngay ở Nghệ An, trong lúc người Thái ở tuyến đường 7 sử dụng hệ chữ Thái Lai Pao, thì người Thái ở các huyện tuyến đường 48 chủ yếu sử dụng chữ Thái hệ Lai Tay, hay còn gọi là “Chữ Thái Quỳ Châu”.

“… Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định tổ chức Đề tài khoa học “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu và tổ chức dạy học chữ Thái hệ Lai Tay ở huyện Quỳ Hợp” từ năm 2009. Thực hiện đề tài khoa học này, kĩ sư Sầm Văn Bình và các cộng sự đã tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy học và tổ chức một số lớp thực nghiệm dạy học chữ Thái hệ Lai Tay, dưới hình thức câu lạc bộ tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp. Kết thúc đề tài (Giai đoạn I) bộ tài liệu tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh, đồng thời những vấn đề về tổ chức dạy học cũng được đúc rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. “

Trích lời giới thiệu tài liệu.

Tai-lieu-Giao-khoa-chu-Thai-Lai-Tay

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *