Tập tin: Chú thích Quam Tô Mương – Tư liệu về LSXH dân tộc Thái

Bản dịch Quam Tô Mương là một tài liệu quý giá về lịch sử dân tộc Thái. Trong Quam Tô Mương có những khái niệm khó hiểu vì có nhiều từ cổ, các địa danh lạ, nhân vật lịch sử hay các câu đối trong Quam Tô Mương… Để hiểu hết được nội dung của Quam Tô Mương, chúng ta cần phải hiểu rõ những khái niệm trong nó.  Các khái niệm đó được chú thích đầy đủ trong tài liệu này. 
 

TLVLSVHDTTHAI_QTM_CHUTHICH

Tải về tài liệu: TLVLSVHDTTHAI_QTM_CHUTHICH.pdf

 

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *