Tập tin: Lời khuyên răn dân gian – Bản chép tay của Hoàng Tam Khọi

Tập hợp những lời khuyên răn dân gian (Quam Chiên Lang – ꪁꪫꪱꪣ ꪋꪸꪙ ꪩꪱꪉ) do Hoàng Tam Khọi sưu tầm được lưu giữ tại nhà sách tỉnh Điện Biên từ năm 2010.

Tài liệu này thật sự bổ ích với nhiều lời khuyên dạy con người nhiều điều trong cuộc sống. “Sẽ nên người, nên từ bé từ thơ – Đã không nên, tận già tóc bạc, vẫn không nên người”, điều đó cho thấy con người chúng ta luôn luôn phải tu rèn bản thân.

ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪮꪙ ꫛ

quambokmayxoncon-lichsuvanhoathai.com

File

Facebook Comments

One Reply to “Tập tin: Lời khuyên răn dân gian – Bản chép tay của Hoàng Tam Khọi”

  1. Thật hạnh phúc khi biết tài sản quý báu của dân tộc xưa chỉ truyền miệng,nay có người ghi chép để lưu truyền hậu thế. Kính chúc quý vị luôn an mạnh để tiếp tục công việc cao quý này,- Kính.
    Hwo cae cawz koiz hmwon hmung daiz hin rouz laang saan pawz poukx laanz ‘kam mix qoun temz vaiv haez hmoez loux laan lang maax.
    ( Hô chaư chảu khỏi môn mưng dảy hin hụ lang san pảu pú lạn khăm mi koun tẻm vạy haư mở lu lan lăng ma )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *