[PDF] Quam Tô Mương (CSDM) – Đánh máy Unicode chữ Thái

Bản Quam Tô Mương Sơn La, do Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi phát hành năm 2010 trên nền font Thái Việt Nam Chuẩn (ThaiVietNamChuan). Để thuận tiện trong việc in ấn, copy, trên các phương tiện thông tin, Lịch sử văn hóa dân tộc Thái đã chuyển đổi sang bảng mã Taidam. Ngoài việc theo dõi các chương của Quam Tô Mương qua các bài viết của trên Website, độc giả có thể tải về để tiện nghiên cứu và in ấn.

Trong quá trình chuyển đổi không tránh khỏi những sai sót nhất định. Vậy khi phát hiện lỗi hoặc có thắc mắc gì, xin quý độc giả liên hệ qua email lichsuvanhoathai@gmail.com hoặc thông qua fanpage facebook.com/lichsuvanhoathai/

Quam-Tô-Mương-Bản-chữ-Taidam
Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *