Tự học Lāi Tāy cho người Thái Tây Bắc biết chữ Thái Việt

Chữ Lāi Tāy là một loại chữ Thái được sử dụng bởi người Tay Dọ (Thái Dọ) trong vùng phủ Quỳ Châu cũ. Nay là các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong thuộc tỉnh Nghệ An.

Không như các loại chữ Thái khác, chữ Lāi Tāy viết từ trên xuống dưới, từ phải sang trái. Các “may” chỉ được viết sau (bên dưới) “tô” hoặc bên phải “tô”.

Về tên loại chữ Lāi Tāy cũng có thể hiểu nghĩa là “chữ Thái”. Lāi là vằn, vân, chữ; Tāy là Thái.

Bảng chữ cái Lāi Tāy cũng có các thành phần như chữ Thái Việt: phụ âm, nguyên âm và các ký tự đặc biệt. Ngoài ra Lāi Tāy còn có các vần đặc biệt có ký hiệu riêng.

Chữ Lāi Tāy vốn là chữ ghi âm tiếng Tay Dọ, vì vậy học chữ Lāi Tāy phải đi đôi với học tiếng Tay Dọ.

TU-HOC-LĀI-TĀY-show

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *