CA DAO TỤC NGỮ THÁI – VTIK | QUYỂN 7 – THANH HÓA

Ca dao tục ngữ dân tộc Thái được sưu tầm và số hóa bởi Mạng lưới bảo tồn và phát triển tri thức bản địa các dân tộc Việt Nam (VTIK).

  • Sưu tầm: Hà Nam Ninh – Phạm Bá Thược
  • Biên tập: Đặng Đức Nghĩa – Đường Hoàng Công
  • Chữ Thái, đánh máy: Nguyễn Văn Hòa – Lương Hải Yến
VTIK-bai-ca-ve-rung-Thanh-Hoa-Q7

Facebook Comments