Lời khuyên răn người – Cầm Bun Oai sưu tầm | Cầm Trọng dịch

Các nội dung chính

Lời nói đầu

Nội dung bài viết được dẫn từ Đạo lý làm người – Luật tục Thái ở Việt Nam. Quam Sòn Côn (Lời khuyên răn người) được Cầm Bun Oai sưu tầm từ những câu Quam Chiên Lang (ca dao tục ngữ Thái). Tháng 3/1975, ông Hà Văn Năm là mo mường kiêm thư ký giúp việc cho Cầm Bun Oai ghi lại nguyên bản để tặng cho Nhà Thái học Cầm Trọng.

Cầm Bun Oai là một thủ lĩnh người Thái ở Mường Mụa (Mai Sơn – Sơn La). Ông giữ chức Quản đạo để đứng đầu lính địa phương Mười hai châu Thái. Là nhà văn hóa, ông đã để lại nhiều tác phẩm thơ văn Thái cổ. Những bài thơ tả cảnh thiên nhiên hoành tráng của quê hương Mường Mụa. Hai truyện thơ dài viết theo thể loại tự sự kể về hai lần phải đi công cán ở những miền đất ngoài Mường Mụa. Một tập kể chuyện chuyến đi Mường Lay (Quam Mương Lay – 1885) với trên dưới 2000 câu thơ. Một tập kể các sự kiện xảy ra ở vùng tả ngạn sông Đà thuộc Mường La và một phần Mường Lò (Văn Chấn) trong những năm 1886-1887 với ngót 3000 câu thơ, lấy tiêu đề là Quăm Mương Chiến (Kể chuyện Mường Chiến). Tác phẩm nổi nhất của ông để lại là tập sách nhan đề “Lời khuyên người” (Quam xon côn).

Nội dung

LoiKhuyenRanNguoi-CamBunOai-CamTrongdich

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *