ꪣꪰꪀ ꪀꪽ ꪎꪴꪒ ꪋ꪿ꪺ | Mặc Cằn Sút Chua – Lyrics

Mặc Cằn Sút Chua

Lời bài hát: ꪣꪰꪀ ꪀꪽ ꪎꪴꪒ ꪋ꪿ꪺ (Yêu nhau trọn đời)
Nhạc Hoa – Lời: ꪁꪫꪱꪉ ꪥꪳ꫁ (Quàng Dự)
Trình bày: Khánh Bii ft. Bạc Xuân (ꪵꪄ꪿ꪉ ꪛꪲ꪿ ꪀꪾꪚ ꪛ꫁ꪱꪀ ꪎꪺꪙ)

Lời bài hát | ꪖ꫁ꪮꪥ ꪛꪱꪥ ꪄꪾꪚ

ꪹꪬꪸꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪎꪱꪫ ꪯꪱꪥ ꪣꪰꪀ ꪅ꫁ꪽ ꪑꪲꪉ ꪹꪁꪷ꫁ꪙ ꪩꪲ
ꪬꪺ ꪻꪊ ꪯꪱꪥ ꪣꪰꪀ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪵꪔ꪿ ꪣꪳ꫁ ꪹꪬꪸꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ
ꪀꪺꪉ ꪻꪊ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪣꪰꪀ ꪯꪱꪥ ꪹꪋꪷ ꪻꪒ
ꪼꪒ꫁ ꪯꪱꪥ ꪤꪴ꪿ ꪵꪁꪣ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪨꪱꪥ

Thấy người con gái anh thương trật là xinh đẹp
Trái tim anh đã thuộc về em từ cái nhìn đầu tiên
Trong lòng em không biết thương anh từ khi nào
Được có anh bên cạnh em cảm trấy vui nhiều

[2-]ꪔꪰ꫁ꪉ ꪄꪮꪒ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪔꪱꪣ ꪋ꫁ꪮꪉ, ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪣꪸ ꪯꪱꪥ
ꪀ꪿ꪱ ꪼꪅ ꪼꪜ ꪎꪮꪉ ꪹꪬꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪫ꪿ꪱꪉ ꪀꪽ ꪹꪙꪷ
ꪣꪳ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪀꪲꪙ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪹꪭꪱ ꪝꪲ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪣꪱ ꪣ꪿ꪺꪙ
ꪼꪒ꫁ ꪻꪊ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪭꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪠꪺ ꪹꪜꪸꪙ ꪣꪸ

Búi tóc tẳng cảu lên em thành vợ anh
Từ nay trở đi mình không buông tay nhau nhé
Hôm nay tiệc vui hai ta họ hàng đến chung vui
Được cha mẹ đồng ý ta nên duyên vợ chồng

[ĐK] ꪙꪮꪉ ꪭꪰꪀ ꪹꪜꪸꪙ ꪣꪸ ꪯꪱꪥ ꪣꪳ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪋ꪿ꪽ ꪨꪱꪥ
ꪯꪱꪥ ꪭꪴ꫁ ꪋ꪿ꪺ ꫛ ꪙꪲ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪻꪠ ꪹꪏ ꪙ꫁ꪮꪉ
ꪑꪱ ꪵꪚ꫁ꪫ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪙꪷ ꪑꪱ ꪻꪬ꫁ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪊꪸꪚ ꪻꪊ
ꪭꪰꪀ ꫛ ꪒꪸꪫ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪑꪱ ꪵꪩ ꪠꪴ꫁ ꪮꪳ꪿ꪙ ꪹꪏ ꪙ꫁ꪮꪉ

Em yêu trành vợ của anh hôm nay mới xinh đẹp làm sao
Anh biết cả đời này không có ai hơn em được
Đừng lừa dối em, đừng làm em đau lòng nhé
Yêu một mình em trôi, đừng để ý người khác hơn em

ꪯꪱꪥ ꪣꪰꪀ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ ꪻꪠ ꪁꪷ꫁ ꪹꪬꪸꪙ
ꪯꪱꪥ ꪣꪰꪀ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪏꪉ ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪋꪷ ꪣꪮꪒ
ꪀ꫁ꪱ (ꪶꪕꪣ) ꪋ꪿ꪺ ꫛ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪋꪲ ꪭꪰꪀ ꪹꪮꪱ ꪯꪱꪥ ꪨꪱꪥ
ꪣꪲ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪭꪰꪀ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪑꪱ ꪛꪺꪙ ꪬꪺ ꪻꪊ

Anh thương em cả bản mường mình ai cũng biết
Anh yêu em như mặt trời không bao giờ tắt
Cả đời em chỉ yêu một mình anh[-/2]
[3-]Có anh thương rồi xin em đừng buồn lòng[-/3]

[ꪹꪢꪸꪒ]
Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *