[PDF] – BẢNG CHỮ THÁI TREO TƯỜNG

Spread the love

Bảng chữ Thái Việt Nam treo tường phục vụ cho việc dạy và học chữ Thái.

Cập nhật: 17/08/2023.

Kích thước chuẩn: Bản dọc: 0.84×1.18m, bản ngang: 1.18×0.84m

Bảng chữ Thái treo tường khổ ngang
Bảng chữ Thái treo tường khổ dọc

Tải về: