[TẢI VỀ] FONT CHỮ THÁI TAI VIET TIMES VÀ BÀN PHÍM TẠI VIET KEYBOARD

Spread the love

1. Font chữ Tai Viet Times

Các ký tự hiển thị: Tai Viet Times hỗ trợ hiển thị các ký tự Latin, các ký tự đặc biệt phổ biến, các kiểu chữ Việt và chữ Thái Việt Nam theo chuẩn UNICODE.

Nền tảng font chữ: Tai Viet Times được thiết kế dựa trên nền chữ font UTM Times (chữ Việt, Latin, các ký tự đặc biệt) và nền chữ Thái từ font “Thai VietNam chuan” có chỉnh sửa và chuẩn hoá một số ký tự.

Kiểu dáng: Tai Viet Times được thiết kế thành 4 file theo 4 kiểu dáng riêng biệt, bao gồm Thường (Regular), Nghiêng (Italic), Đậm (Bold), Đậm – Nghiêng (Bold Italic).

Tuỳ biến các ký tự: Độ cao của các Mày so với Tồ, độ cao của các Mài siềng so với Tồ và Mày được tuỳ chỉnh sao cho các ký tự không quá xa nhau tạo cảm giác dễ nhìn, dễ đọc, giảm độ cao của dòng kẻ, giúp tiết kiểm khổ giấy khi in ấn.

2. Bàn phím Tai Viet Keyboard

Các ký tự hỗ trợ: Tai Viet Keyboard chỉ hỗ trợ gõ các ký tự chữ Thái Việt Nam theo chuẩn UNICODE và một số ký tự đặc biệt.

Sắp xếp ký tự: Các ký tự sẽ được sắp xếp theo tần suất sử dụng, trong một phụ âm, nếu tổ cao thường xuyên dùng nhiều thì sẽ đặt ở phím thường, tổ thấp ít dùng hơn thì sẽ đặt ở chế độ SHIFT.

3. Tải về và Cài đặt

Các bạn nhấn nút TAI-VIET-SETUP.ZIP để tải về sau đó giải nén. Tập tin hướng dẫn cài đặt sẽ có trong thư mục giải nén.